zing mee of koop een cd

10 december 2016

Kerstuitvoering

in de Hersteld Hervormde Kerk van Elpeet


Samen met het gemengde koor 'U zij de glorie' onder leiding van Albert van Manen gaf het Garder Mannenkoor een concert in de Hersteld Hervormde Kerk in Elspeet.

Twee koren en samenzang


Het gemengde koor uit Garderen begon de avond met een intrada en daarna opende ds. Buijs uit Elspeet de avond met gebed en een meditatie. De twee koren wisselden elkaar af en middels samenzang werden ook de belangstellenden betrokken bij de avond. 
Deze avond werd er gecollecteerd voor de stichting 'Woord en Daad'. De collecte bracht een prachtig bedrag op van ruim 2.000 euro. De avond werd afgesloten met een indrukwekkende samenzang van het lied 'Ere zij God'. We hopen dat de belangstellenden een goede avond gehad hebben en wensen u een gezegende Kerst 2016 toe!

Terug naar overzicht
Terug