zing mee of koop een cd

Privacy reglement


Inleiding
Het Garder Mannenkoor verwerkt diverse persoonsgegevens. Allereerst de persoonsgegevens van de leden, maar daarnaast ook persoonsgegevens van zakelijke relaties zoals musici en andere koren en als laatste ook van belangstellenden. Onderstaand reglement beschrijft hoe het Garder Mannenkoor omgaat met deze informatie.


Persoonsgegevens (oud)leden
Deze persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat de betreffende persoon zich aanmeldt als lid van het koor middels het inschrijfformulier. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen en contributie te incasseren. Van een persoon die lid wordt, verzamelen we de volgende informatie: namen, geboortedatum, adres, postcode, emailaddres(sen), telefoonnummers en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gedeeld met andere koorleden (zodat het mogelijk is om contact op te nemen of bijvoorbeeld een kaartje te sturen) en de Kamer van Koophandel als het informatie van het bestuur betreft. De gegevens worden veilig bewaard in een Google Drive sheet waarvan het bestuur een wachtwoord heeft.


Persoonsgegevens zakelijke relaties
Onder zakelijke relaties verstaan we de dirigent, de contacten van andere koren, contacten voor muziekaankopen en musici. Van een zakelijke relatie verzamelen we namen, contactgegevens en indien nodig bankgegevens. Deze gegevens worden op aanvraag gedeeld met personen die contact zoeken met de desbetreffende persoon. De gegevens worden veilig bewaard in een Google Drive sheet waarvan het bestuur een wachtwoord heeft.


Persoonsgegevens belangstellenden
Onder belangstellenden verstaan we personen die zich middels het het inschrijfformulier op de website bekendmaken als abonnee voor onze nieuwsbrief. Van een belangstellende verzamelen we de naam en het emailadres. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

De gegevens worden veilig bewaard in Mailerlite, de applicatie waarmee de nieuwbrieven verzonden worden. Deze applicatie is met een wachtwoord beveiligd.


Persoonsgegevens inzage / wijzigen / verwijderen
Zijn u persoonsgegevens verzameld door ons koor zoals hierboven beschreven staat, dan hebt u recht op inzage, aanpassen en verwijderen van de informatie. Neemt u hiervoor gerust contact op met ons. Dit kan middels het contactformulier op onze website, een e-mail naar info@gardermannenkoor.nl of via één van onze bestuursleden.